დასაწყისი / საძიებო სიტყვები Hypnose + 5 novembre 1990 [1]