இல்லம் / குறிச்சொற்கள் décorporation + Roger Moore [1]