დასაწყისი / საძიებო სიტყვები Hypnose + autoguérison [1]